Text: Buzzin' Blues Machine

Buzzin' Blues Machine
For Harry Kerstens

I bought a machine
You've never seen
In a virtual shop,
It was on top
But it makes this sound,
buzzin' around
So I wrote this song,
'Cause it's so wrong

I wrote a mail
But I got a gale,
I'm in my right
I just have to fight
'Cause of this sound
Buzzin' around
So I wrote this song
'Cause it's so wrong

You promessed to pay
Without delay
thought you forgot,
I mailed a lot,
But you did refuse,
there's no excuse,
So I wrote this song
'Cause it's so wrong

I'll write you tonight
It's not that light
I write you twice
'Bout this humming device
Now I've got the Blues
Don't wanna loose,
So I wrote this song,
'cause it's so wrong

Now I've got the Blues
Don't wanna loose,
So I wrote this song,
'cause it's so wrong

©Maybelline Broekhuijsen
juni 2007

Brommend Blues Apparaat
Opgedragen aan Harry Kerstens

Ik kocht een apparaat
dat je nog nooit gezien hebt
in een virtuele winkel
Het stond bovenaan,
maar het maakt dit brommende geluid
steeds maar weer
Daarom schreef ik dit lied,
omdat het zo verkeerd is

Ik schreef een mail,
maar ik kreeg tegenwind
Ik sta in mijn recht,
Ik moet vechten
Door dit geluid,
steeds maar brommend.
Daarom schreef ik dit lied,
Omdat het zo verkeerd is

Je beloofde te betalen
zonder uitstel
Ik dacht dat je het vergeten was,
Ik mailde keer op keer,
Maar je weigerde
Er is geen excuus voor,
daarom schreef ik dit lied,
omdat het zo verkeerd is

Ik schrijf je vannacht
Het is niet gemakkelijk
Ik schrijf je twee keer,
vanwege dit brommende apparaat
Nou heb ik De Blues
Ik wil niets verliezen,
daarom schreef ik dit lied,
omdat het zo verkeerd is.

©Maybelline Broekhuijsen
juni 2007